Механична система за отдаване на велосипеди под наем “ВелоБургас”, изградена през 2013г.

Проект “Велосипедният град – модел на модерна градска мобилност” 2013г.:

Идеята за чист и екологичен градски транспорт, бързо и удобно придвижване в условията на градската среда не е нова. Тя е реализирана в повечето развити и икономически укрепнали страни по света. През 2009 година се появи възможност за реализация и в България, по конкретно в Бургас. Благодарение на иновативното мислене и ентусиазъм от страна на Общинските власти, беше отворена процедура за Обществена поръчка за създаване и реализиране на комплекс от станции за отдаване на велосипеди под наем.

2013 ВЕЛОСТАНЦИИ

През 2013 година в гр.Бургас беше внедрена първата в България механична система за отдаване на велосипеди под наем с GPS позициониране на велосипедите.

2013 Вело

Тя се реализира по проект „Велосипедният град – модел на модерна градска мобилност“, финансиран по Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

Вело 2013Комплекса беше проектиран и реализиран през 2013 година съвместно от няколко Бургаски фирми: „Металстрой” ООД; „2+”ООД; „Кинг Троник”ООД и „Крос”ООД гр. Видин. Системата е механична , а велосипедите се отдават под наем от касиери служители на ОП”Транспорт”.

2013 ВЕЛОСИПЕДКомплекса от велостанции е под видеонаблюдение от оператор. А велосипедите са оборудвани с GPS система за проследяване с цел безопасност, проследяване и ограничаване риска от кражби и вандализъм. Всички велосипеди и конзоли за паркиране са снабдени със заключващи механизми управлявани от касиери.

Велокарта и местополужение на велостанциите през 2013

2013 ВЕЛОСИСТЕМА

Първата от предвидените  общо 12 вело станции, които ще са разположени  в различни зони на града и ще отдават общо 120 велосипеда под наем е с местоположение “Младежки културен център” и е с капацитет за 12 велосипеда.

2013 Местоположение на велостанцииМестата за изграждане на 12-те вело станции са определени след анализ на съществуващата инфраструктурa на потенциалните потребители на системата, която е разработена така, че да осигурява бърз, лесен и безопасен достъп от кварталите на града, до централна градска част.

Част от изградените велостанции през 2013г. са оборудвани по начина показан на снимките в галерията тук:Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *