Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г.

Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г.
Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г.

 

Новата СИСТЕМА ЗА ОТДАВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ПОД НАЕМ – визия 2015 е съвкупност от модули, които са със взаимно свързани функции, за да може системата да работи правилно.

⇒ Повече за модулите, може да видите от галерията тук:

  ЗА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ФУНКЦИИТЕ НА ВЕЛОСИСТЕМАТА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТО, НАМИРАЩО СЕ НА ЕКРАНА НА „ЦЕНТРАЛНА УПРАВЛЯВАЩА КОЛОНКА КИОСК“, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ОТ ТУК:

Чрез 19” тъчскрийн монитор, намиращ се на “ЦЕНТРАЛНА УПРАВЛЯВАЩА КОЛОНКА КИОСК”, потребителя може не само да изпълни необходимите процедури за наемане на велосипед, а и да получи информация от всякакво естество за града чрез активиране на съответните бутони, които са обозначени с надписи за предназначението си. Потребителя първо избира чрез обозначен бутон, език за комуникация и освен, че получава визуална информация на екрана за всяка задействана процедура, информацията е дублирана и в гласово съобщение на съответния език: български, английски или руски. Системата е иновативен модел и от гледна точка на информационния гласов модул.

                                         

Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г. - ЦЕНТРАЛНА УПРАВЛЯВАЩА КОЛОНКА "КИОСК" 2015
Меню монитор + четец + гласова връзка с оператор

⇒ ЦЕНТРАЛНА УПРАВЛЯВАЩА КОЛОНКА “КИОСК” е оборудвана с вградена уеб камера за визуално опознаване на потребител пред Киоска.      

⇒ Не е за пренебрегване и възможността наредица институции да ползват тази функционалност с оглед спазване на законност и ред.

Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г. - връзка с оператор
Връзка с оператор

⇒ ЦЕНТРАЛНА УПРАВЛЯВАЩА КОЛОНКА “КИОСК” има бутон за директна гласова връзка с оператор.  

⇒ Тази функционалност може да бъде от ползвана и от граждани, които не са потребители на системата. Те могат да съобщят за събитие възникнало в близост до велостанцията, да повикат бърза помощ или органите на реда, да получат интересуваща ги информация.

Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г. - печат на код
ПЕЧАТ КОД за POS терминал

⇒ ЦЕНТРАЛНА УПРАВЛЯВАЩА КОЛОНКА “КИОСК” има вграден принтер за отпечатване на персонален индентификационен код за наемане и връщане на велосипед, който е необходим и се отпечатва при изпълнение на процедура за НАЕМАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД чрез виртуален ПОС ТЕРМИНАЛ!

Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г. - НАЧИНИ ЗА НАЕМАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД
НАЧИНИ ЗА НАЕМАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД

За улеснение на потребителите в горната част на Киоска има информационен монитор, на който се излъчва  непрекъснат обучителен клип за процедурите по наемане на велосипед.

Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г.  - Начини за наемане на велосипед
Начини за наемане на велосипед

ВСЕКИ ГРАЖДАНИН МОЖЕ ДА НАЕМЕ ВЕЛОСИПЕД ОТ НОВАТА ВЕЛОСИСТЕМА 2015 ЧРЕЗ ТРИ МНОГО ОБЛЕКЧЕНИ НАЧИНА:

Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г. - наемане с SMS
Наемане чрез SMS

⇒ Първият начин е наемане чрез SMS, който се различава от начина да си вземете парко-място в Синя зона. За целта потребителя ползва своя GSM за изпращане на SMS и монитора на централна управляваща колонка „КИОСК”, за задейства процедура по отключване на велосипед. А за по-подробна информация относно начина за наемане на велосипед чрез SMS може да се запознаете с инструкцията от монитора на Киоска /намиращ се на всяка велостанция/:
1) Като изберат бутон: “Как да взема велосипед” и от новопоявилото се меню: “Как да взема велосипед чрез СМС”
2) Като изберат бутон: “Как да взема велосипед – Видео инструкции” и от новопоявилото се меню: “КАК ДА ВЗЕМА ВЕЛОСИПЕД ЧРЕЗ СМС – ВИДЕО”       Видеоинструкция за наемане на велосипед чрез SMS може да се види и тук:

                                         

Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г. - Наемане чрез POS терминал
Наемане чрез POS терминал

⇒ Вторият начин е наемане на велосипед чрез Виртуален ПОС терминал през интернет, при което всеки притежател на кредитна или дебитна карта, може да получи велосипед от всяка велостанция. За целта потребителя ползва единствено монитора на централна управляваща колонка „КИОСК”, за да задейства процедура по отключване на велосипед. А за по-подробна информация относно начина за наемане на велосипед чрез виртуален ПОС терминал може да се запознаете с инструкцията от монитора на Киоска /намиращ се на всяка велостанция/:
1) Като изберат бутон: “Как да взема велосипед” и от новопоявилото се меню: “Как да взема велосипед чрез ПОС”
2) Като изберат бутон: “Как да взема велосипед – Видео инструкции” и от новопоявилото се меню: “КАК ДА ВЗЕМА ВЕЛОСИПЕД ЧРЕЗ ПОС – ВИДЕО”     ⇒  Видеоинструкция за наемане на велосипед чрез ПОС терминал може да се види и тук:

                                         

⇒ При извършване на процедурата в 1-ви и 2-ри начин за наемане на велосипед, потребителя има възможност да посочи избран от него велосипед, който е заключен на парко-колонка с №. При правилно извършване на всички стъпки, с гласово съобщение системата му съобщава, че избрания от него велосипед е отключен за вземане.

  ⇒ ВАЖНО: Вградените модули за SMS и виртуален ПОС терминал са функционалности, които не ограничават потребителя на кой мобилен оператор е абонат или неговата кредитна или дебитна карта от коя банка са издадени. Достатъчно е потребителя да внимава при въвеждането на персоналния код, който получава чрез SMS или от печатащото устройство на Виртуалния ПОС Терминал.

Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г. - Наемане чрез Велокарта
Наемане чрез Велокарта

⇒ Третият начин е наемане на велосипед чрез валидиране на абонаментна, ваучер или ВЕЛОКАРТА, която може да се закупи от множество центрове за продажба. Новост в системата е, че вземането на велосипед става директно от парко-колонка по желание. За целта всяка парко-колонка е оборудвана със самостоятелен четец, който разпознава картата на потребителя и ако има достатъчно заредено време в картата, директно отключва избрания велосипед. А за по-подробна информация относно начина за наемане на велосипед с ВЕЛОКАРТА може да се запознаете с инструкцията от монитора на Киоска /намиращ се на всяка велостанция/ :
1) Избира се бутон: “Как да взема велосипед” и от новопоявилото се меню: “КАК ДА ВЗЕМА ВЕЛОСИПЕД С ВЕЛОКАРТА”
2) От бутон: “Как да взема велосипед – Видео инструкции” и от новопоявилото се меню: “КАК ДА ВЗЕМА ВЕЛОСИПЕД С ВЕЛОКАРТА – ВИДЕО”       Видеоинструкция за наемане на велосипед чрез ВЕЛОКАРТА може да се види и тук:

                                         

Автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем: 2015г.-2019г. - Четец за проверка на Велокарта
Четец за проверка на Велокарта

Чрез четеца на Киоска по всяко време потребителя може да направи справка на наличността за оставащото време по своята “ВЕЛОКАРТА”. А това става чрез модула за проверка на велокарта под монитора на Киоска.                                                                                            ⇒  Потребителите могат да се запознаят с инструкцията за проверката на ВЕЛОКАРТА от екрана на Киоска /намиращ се на всяка велостанция/, като от менюто избират бутон: “ПРОВЕРКА НА ВЕЛОКАРТА” и след това доближават картата си до четеца (с надпис: ПРОВЕРКА НА ВЕЛОКАРТА) под монитора на Киоска. Системата ще изпише на екрана данните по велокартата! ⇒  Видеоинструкция за ПРОВЕРКА НА ВЕЛОКАРТА може да се види и тук:

                                         

⇒ Част от изградените велостанции през 2015г. са оборудвани по начина показан на снимките в галерията тук:

⇒ Информация относно патент на велосистемата:

 „Кинг Троник” ООД притежава свидетелство за регистрация на полезен модел №2092/ 03.08.2015г. под запазената марка: „СИСТЕМА ЗА ОТДАВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ПОД НАЕМ“®  и е публикувано в бюлетин №07/31.07,2015г. на ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Република България.

    »»» С вписване на заявителски №2890 – 05,11,2014 г., полезният модел е поставен под правна закрила: с тази регистрация ние сме получили изключителното право на разпореждане с полезният модел, да произвеждаме продукта, да търгуваме с него, включително и учредяване на лицензии на трети лица. Всеки друг който извършва действия свързани с предмета на полезния модел, извършва нарушение на правата на притежателя.

За контакт: гр. Бургас, ул. „Сливница” № 43;
GSM: GSM: 0884 522 338 
Е-mail: king_joe_ltd@abv.bg или king.tronic.ltd@gmail.com
Сайт: www.king-tronic.orgВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *