Системи за контрол на достъп до обект и контрол на работно време

⇒ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП С БАРИЕРИ, ПОРТАЛИ И ТУРНИКЕТИ:

Изграждането на системи за контрол на достъп и отчитане на работно време, системи за контрол на достъп за входно-изходния поток на автомобили в паркинг зони с автоматизирани бариерни системи, включително Автоматизирана система за управление и тарифиране на паркинг и автогари с камери за опознаване на номера, с възможност за разплащане чрез “отворен SMS”, система за контрол на достъп чрез турникет с модул за разплащане, осигуряват централизирано управление и контрол на достъпа до всички видове помещения (магазини, офиси, сгради, търговски обекти, обществени и частни паркинг зони, автогари и др.)

Екипа на Кинг Троник ООД разработва, изгражда, внедрява и поддържа системите за контрол на достъп в няколко направления, в зависимост от нуждите и изискванията на клиента и обекта, до който трябва да се ограничи достъпа на посетители или автомобили.
Екипа на Кинг Троник ООД разработва, изгражда, внедрява и поддържа системите за контрол на достъп в няколко направления, в зависимост от нуждите и изискванията на клиента и обекта, до който трябва да се ограничи достъпа на посетители или автомобили.
Системите за контрол на достъп, които изграждаме са няколко основни вида:

 Системите за контрол на достъп за входно-изходния поток на автомобили в паркинг зони с автоматизирани бариерни системи са удобно решение за осигуряване организацията на влизане и излизане, при които е необходим контрол на достъпа с интензивен или неинтензивен трафик в автогари, паркинги и общи гаражи на жилищни комплекси, обществени сгради, болници, хотели, заведения и много други. Автоматиката на бариерните системи може да се управлява посредством дистанционно управление, контактен или безконтактен чип, безконтактни карти или стикери, камери за опознаване на автомобилни номера.

Системи за контрол на достъп за входно-изходния поток на автомобили в паркинг зони с автоматизирани бариерни системи
Системи за контрол на достъп за входно-изходния поток на автомобили в паркинг зони с автоматизирани бариерни системи

 Системи за контрол на достъп чрез турникети –  чрез тези устройства може да се упражнява контрол и управление на достъпа в сгради с различно предназначение и големина на човешкия поток. Турникетите могат да се комбинират с различни четящи устройства, които да задействат отварянето и затварянето на турникета: чрез модул за разплащане; чрез индивидуални безконтактни карти, с предварително въведени данни на потребителите в база данни; чрез бутон, намиращ се при охраната на съответния обект.

Системи за контрол на достъп чрез турникети и контрол на достъп и отчитане на работно време
Системи за контрол на достъп чрез турникети и контрол на достъп и отчитане на работно време

=> В галерията тук може да разгледате качеството на записите от монтирани камери и как работи контрола на достъпа на наши обекти:

⇒ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП С ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНО ВРЕМЕ:

 Системите за контрол на достъп с отчитане на работно време позволяват на работодателя винаги да бъде информиран доколко неговите служители отговарят на неговите очаквания.

        »»» За коректната работа на една такава система и най вече за автоматизирането и обединяването на базата данни нашия екип от специалисти създаде СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА “УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНО ВРЕМЕ“, която може да се интегрира и да управлява входни врати, турникети, или просто да отчита точка на достъп без препядствие.

        »»» Системата за контрол на достъп и работно време е с централизирана база данни и с възможност за експортиране на справки и отчети за достъпа и работното време на служителите чрез Централен сървърен модул с прилежащ софтуер за администриране и управление. Сървърния модул може да управлява неограничен брой точки за контрол на достъп и точки за контрол и отчитане на работно време, а за предаването на базата данни от точките за достъп и работно време към него, на всяка точка се монтира Комплексен управляващ захранващ контролерен модул конфигуриран за работа със системата за КДРВ и на всяка точка се добавя и безконтактен RFID четец за карти.

       »»» Чрез тази система работодателя или собственика на обекта може да упражни административен контрол на работното време или почасовия достъп на посетителите с упълномощен достъп. От системата може да се извлече точна статистика за присъствията и закъсненията на служителите, отсъствия, командировки, самоотлъчки и др. Удобството на системата е, че на всеки служител може да се въведе предварително дефиниран индивидуален график в базата данни, да се задава опредеделен часови диапазон на достъп, както и да се задава достъп до конкретна точка (ако клиента има няколко обекта с различни отдели). Всички действия на работниците и служителите незабавно се записват и въведждат в базата данни след чекиране на карта за достъп.

       »»» Всички операции, свързани с администрирането на базата данни се извършват през WEB базирано приложение на системата за КДРВ, като след изграждането на системата и след уточнение с Възложителя се задават индивидуални администраторски и операторски права на служители, които ще имат достъп до системата за администриране – т.е. всеки упълномощен служител ще достъпва системата през WEB IP adress след въвеждане на USER и PASS. Чрез WEB базираното приложение на системата за КДРВ могат да се въведат множество данни по задание на Възложителя, които в последствие да излизат като справки съгласно изискванията на Възложителя с възможност за:

  • Експорт на справките в различни формати (XLS, CSV, XML, DOC) и др., освен експорт на справките всяка генерирана справка има възможност да се отпечата директно през браузъра (може да се отпечатат всички страници от справката или да се отпечата само текуща страница).
  • Статистика и справки за входно – изходния човеко-поток:
За контакт: гр. Бургас, ул. „Сливница” № 43;
GSM: 0884 522 338 
Е-mail: king_joe_ltd@abv.bg или king.tronic.ltd@gmail.com
Сайт: www.king-tronic.org