АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА С РЕГИСТРИРАН СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ТАРИФИРАНЕ ПРИ ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ СЪГЛАСНО СУПТО С КАМЕРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА ЗА ПАРКИНГ ЗОНИ И ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ


         До всички заинтересовани страни

      Кинг Троник ООД е компания, за която продуктовите и технологични иновативни идеи, както и прилагането им на практика, са в основата на планираното ни развитие на дейностите. В тази връзка удоволствие е за нас да представим на Вашето внимание нашата нова, работеща и вече внедрена в Община Бургас „Автоматизирана система за управление на паркинг зони и пропускателни  пунктове с камери за разпознаване на автомобилни номера и тарифиране при платено паркиране“.

Софтуера на системата за „Управление на паркинги и зони чрез разпознаване на регистрационни табели (автомобилни номера) и тарифиране“, която представяме на Вашето внимание е вече регистриран в НАП под рег. №110 от 17.05.2019 съгласно чл.52а, ал.1 за съответствие на СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект) от Наредба Н-18/2006г., но в последствие софтуера беше надграден с функция за издаване на фактури през касов апарат и бе направена втора регистрация на софтуера с Версия №2 под рег.№944/ 30,04,2020. Различното от версия №1 е, че от софтуера се генерират директно освен фискалните касови бележки и разширен клиентски бон (фактура), с предварително персонализирани номера на фактурите по обектите на клиента и автоматично генериране на данните на клиента от Европейския регистър VIES след въвеждане на Булстат. Във връзка с издаването на фактури има и вградена база с хронология на издадените фактури.

АВТОМАТИЗИРАНА ПАРКИНГ СИСТЕМА С КАМЕРИ ЗА НОМЕРА
АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА С РЕГИСТРИРАН СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ТАРИФИРАНЕ СЪГЛАСНО СУПТО

 Автоматизираната система за управление на паркинг зони и видовете пропускателни зони е комплексно и гъвкаво решение за контрол на достъпа на автомобили, както и начините за  разплащане на престоя им в паркинг зоните или пропускателните зони като автогари, митнически пунктове, общински паркинги и други.

За внедряването на Автоматизирана система за „Управление на паркинги и зони чрез разпознаване на регистрационни табели и тарифиране“ компютърната конфигурация, на която ще се инсталира софтуера за работата на автоматизираната система, не е необходим Windows или друга операционна система, защото самия софтуер за „Управление на паркинги и зони чрез разпознаване на регистрационни табели и тарифиране“ представлява операционна система. А модулът за управление с няколко камери за регистрация на номера е единен блок, в който са вградени всички компютърни и контролерни компоненти с предварително имплементиран софтуер, в това число UPS за поддръжка на системата до 30 минути. Предвидени са всички необходими справки за управление на паркинг зони или пропускателни зони като автогари, митнически пунктове, общински паркинги и други, като има и собствена база данни. Този модул може да бъде монтиран на паркинг или пропускателни зони като автогари, митнически пунктове, общински паркинги със съществуващи бариерни и видео наблюдателни системи. Системата позволява отдалечено  администриране от оператор.

Паркинг системата в най-общия й вид е с едно КПП (вход и изход), но може да се добавят и произволен брой КПП – работни места (може и безкасово), като например – през друго КПП да минават само предплатени абонати със цел да не се получи задръстване на основното КПП. Във връзка с броя на КПП-тата може системата да подава сигнал на входно-изходните бариери на кое превозно средство да отварят и на кое не, като за целта се конфигурират предварително бази данни, които се обновяват на кратък интервал от време, в зависимост от обема, обработвана информация.

>>>  Основната цел на системата е да организира и автоматизира входно-изходния поток на автомобили в зоните с контролиран достъп, както и да подобри обслужването и разплащането на престоя в зоната. А това включва следните примерни възможности с опция за надграждане и промяна в различни модули спрямо нуждите на клиента:

⇒ Чрез модулите за наблюдение на системата се дава възможност на оператора за непрекъснат мониторинг на всички компоненти на системата, като: Бариери; Входно/изходни терминали; Контролери за управление на служебни и абонаментни автомобилни номера, автомобили с редовни и нередовни документи пред органите на реда и др.

⇒ Автоматизиране на входно/изходен пропускателен режим;
⇒ Автоматизиране на разплащанията за престой в паркинга или пропускателната зона;
⇒ Нисък разход за обслужване на паркинга: минимален брой служители, ангажирани с обслужванe на система;
⇒ Автоматизирано използване на служебни зони за паркиране: абонаментно издаване на пропуски;
⇒ Водене на статистика, отчетност и фискализиране на разплащанията;
⇒ Възможност за промяна и настройка на тарифите според желанието на клиента;
⇒ Възможност за работа на различен брой оператори след авторизация с парола;
⇒ Следене за броя на свободните и заетите места;
⇒ Възможност за управление на четци за служебни и абонаментни карти;
⇒ Предварително дефиниране на безплатен период в паркинга;
⇒ Издаване на фискален бон на касов апарат или фискален принтер;
⇒ Възможност за експорт на справки различни формати (DOC, XLS, RTF, PDF ) и др.
⇒ Статистика и справки за входно/изходен трафик;
⇒ Статистика за моментното състояние на паркинга или пропускателната зона;
⇒ Онлайн наблюдение на входно/изходните зони и визуализация;
⇒ Без ограничения в броя на входно/изходните терминали, разплащателни станции и машини;

>>> Опционални варианти, в зависимост от спецификата на обекта и изискванията на клиента:

⇒ Към системата може да се добави модул за показване на свободни места (светлинно табло)  което може да се намира на отдалечено място и връзката с паркинга е през GPRS.
⇒ Системата позволява работа и с баркодове, както от автомат за издаване на баркод билети на вход, така и ръчно издаване от фискалния принтер(касов апарат), като на бона пише – нефискален (служебен) бон.
⇒ Системата може да бъде надградена за  работа без касиер с монтиране на автомат за разплащане тип „банкомат“, като към системата може да се монтира устройство за безкасово разплащане като в най-опростения вариант то работи с монети, но има възможност да се добави модул за приемане и връщане на банкноти.
⇒ Отворен SMS:  Това е допълнителна функция към основният модул за заплащане на престоя чрез SMS отворен тип. При влизане в паркинга, всеки клиент може да пусне SMS на кратък №1356ХХ /номера е примерен/, без да има необходимост на всеки кръгъл час да пуска нов SMS. При напускане на паркинга, изходната камера потвърждава номер и време на престой, системата приключва тарифирането и клиента получава SMS известие с каква сума и за колко време  е тарифиран. За да се елиминира възможността за злоупотреби, ако клиента е решил да пусне SMS преди да напусне паркинга, то системата го известява за целият период на неговия престой, който съответно бива тарифиран.

 >>> Добавена стойност на системата:

⇒ Системата позволява справка за автомобил като време на престоя, тарифиране и снимков материал над година, в зависимост от предварително заявен минимален период за съхранение от Възложител.
⇒ Може да бъде издирен автомобил от архива по зададена част от неговият номер.
⇒ Ако системата ще бъде ползвана от органите на реда, може да бъде активирана функция за зададен издирван автомобилен номер.
⇒ Системата е приложима за пропускателни пунктове с цел проверка и контрол на изрядността на документите на преминаващите превозни средства от страна на държавните органи.
⇒ Системата е приложима за автогари със съответното тарифиране на пътническите превозни средства , а така също и контрол на разписания.
⇒ Системата е дефинирана по начин, който позволява тя да бъде приложена на „Синя или Зелена зона” в частта „Отворен SMS”, с камери за автомобилни номера на вход и изход на всяка улица.

ЗАБЕЛЕЖКА: При заявен интерес, след оглед на място и специфициране изискванията на Възложителя според особеностите и вида на обекта, се изготвя конкретна оферта за изграждане, внедряване и поддръжка (с необходимото оборудване, компоненти, прилежащ софтуер и експлоатационни такси) за „Автоматизирана система за управление на паркинг зони и пропускателни  пунктове с камери за разпознаване на автомобилни номера и тарифиране при платено паркиране“

Дата: 30.04.2020 г.                                                                            УПРАВИТЕЛ НА КИНГ ТРОНИК ООД:  /П.Я./                                                             

За контакт: гр. Бургас, ул. „Сливница” № 43;
GSM: GSM: 0884 522 338
Е-mail: king_joe_ltd@abv.bg или king.tronic.ltd@gmail.com
Сайт: www.king-tronic.orgВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *