АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДАННИ ОТ ЕЛЕКТРОННА АВТОМОБИЛНА ВЕЗНА ЧРЕЗ КАМЕРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА НОМЕРА OT РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ И ЕКРАН С ПОКАЗАНИЯ

 До всички заинтересовани страни

Кинг Троник ООД е компания, за която продуктовите и технологични иновативни идеи, както и прилагането им на практика, са в основата на планираното ни развитие на дейностите. В тази връзка удоволствие е за нас да представим на Вашето внимание нашата, „Автоматизирана система за управление, администриране и отчитане на данни от електронна автомобилна везна чрез камери за разпознаване на номера от регистрационни табели и екран с показания.

І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

Тази система е разработена от нашия екип с възможност по гъвкав начин тя да бъде интегрирана към вече съществуваща електронна автомобилна везна с електронен дисплей за отчитане на измерено тегло и да може да бъде надградена спрямо изискванията на клиента и необходимостта му от функционалности и видовете справки. Системата е подходяща за обекти с Автомобилна везна като производствени бази, складове с едрогабаритни и насипни товари, пристанища, сметища, земеделски складове и депа за съхранение на зърнени култури и други.

>>> Основната цел на комплексното решение чрез Автоматизираната система за управление, администриране и отчитане на данни от електронна автомобилна везна е:
 • Да контролира генерираните данни от автомобилна везна, от която отчетените данни за количествата изтеглени товари на вход и изход се експортират като информация за автоматичното измерване, документиране и съхранение на данните в реално време в информационна система чрез автоматично разпознаване и обработка на автомобила без намесата на оператор.

 • Освен автоматично генериране на данните за изтеглените товари паралелно се генерира и регистрационен номер на превозното средство, което е ползвало кантара, като отчитането на автомобилния номер става чрез камери за разпознаване на автомобилен номер и информационни табели.

Системата може да управлява единична автомобилна везна, но ако на обекта има две автомобилни везни, то системата може да бъде надградена да управлява и двете автомобилни везни едновременно.
Система за контрол на 1 брой Автомобилна везнa с оператор
Вариант №1: Система за контрол на 1 брой Автомобилна везнa с оператор
Система за контрол на 2 броя Автомобилни везни без оператор
Вариант №2: Система за контрол на 2 броя Автомобилни везни без оператор

     ⇒ Обработката на информацията от камерите за регистрация на номера и табели се осъществява от Модул за управление (сървърен модул), който е единен блок, в който са вградени всички компютърни и контролерни компоненти с предварително имплементиран софтуер (т.е. компютърната конфигурация, на която ще се инсталира софтуера за работата на автоматизираната система, не е необходим Windows или друга операционна система и не може да се ползва компютър на клиента, защото самия софтуер представлява операционна система). Този модул може да управлява няколко камери за регистрация на автомобилни номера, индикаторна диодна сигнализация (тип светофар), информационен екран за избор на вид товар преди изтегляне, а при необходимост от индивидуално отчитане на вида на превозното средство може да управлява и система за контрол с RFID карти или стикери.

     ⇒ Системата позволява отдалечено администриране чрез WEB базирано приложение, което може да е достъпно за ползване от администратор и оператор след въвеждане на USER и парола, като за всеки от тях ще може да се зададат определени права на достъп.

     ⇒ В WEB базираното приложение има възможност да се добави допълнителен модул за импорт и експорт на документи, както и генериране на кантарни и експедиционни бележки, и други документи по задание на клиента.


ІІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА:

Чрез модулите за наблюдение на системата се дава възможност на оператора за непрекъснат мониторинг на всички компоненти на системата, като:

 • Автоматизиране на входно/изходен пропускателен режим към и от везната;
 • Водене на статистика и отчетност;
 • Възможност за работа на различен брой оператори след авторизация с парола;
 • Възможност за експорт на справки различни формати (DOC, XLS, RTF, PDF)
 • Статистика и справки за входно/изходен трафик;
 • Онлайн наблюдение на входно/изходните зони и визуализация;
 • Възможност за управление на четци за служебни и абонаментни карти;

    ⇒ След въвеждането в експлоатация на системата, ако има предварително подадена информация за регистрационните номера на превозните средства ползващи автомобилната везна и какъв продукт ще се изтегля на везната, то ще има възможност оператор да въвежда първоначално подадената информация и при последващо ползване на везната от въведените данни за превозните средства и товари системата автоматично ще генерира изтеглените килограми / тонажи.

»» Дори да няма предварително подадени данни за превозното средство след като е минало първоначално на везната и входна камера го е заприходила в системата. По този начин при изготвяне на справка за дадено превозно средство ще излиза хронологична справка за ползването на везната (дата, час, изтеглено тегло /тара/нето/ бруто/)

    ⇒ Системата ще контролира напълно автоматично теглото на полезния товар в преминаващите през автомобилната везна (кантара) автомобили.

    ⇒ Ще предоставя данни в реално време, ще извежда периодични отчети, съдържащи дата и час, вид автомобил ако е зададен предварително (камион, преса и самосвал, др.), номер на автомобил и тегло на товара.

     ⇒ Ще разпознава автоматично автомобилите, преминаващи през везната, както и тяхната посока на движение чрез камерите за автомобилни номера, разположени на подстъпите към везната за регистрирация на вход и изход.

     ⇒ Ще отчита теглото на автомобилите чрез данните от електронната Везна, независимо от модела посредством софтуера на автоматизираната система и камера за разпознаване на цифрова табела.

От системата ще се регистрират следните събития:

 • Преминаване на автомобил през кантара
 • Разпознаване на неговата посока на движение – вход или изход от обекта
 • Измерване на пълното тегло на автомобила (тара + нето)
 • Измерване на празен автомобил (тара)
 • Изчисляване на теглото на полезния товар (нето)
 • Ще се генерират за печат „Експедиционна бележка“ и „Кантарна бележка“

     ⇒ Сигнализацията за готовност на измереното тегло ще е посредством ИНДИКАТОРНА ДИОДНА СИГНАЛИЗАЦИЯ със зелена и червена светлина, която ще се контролира от софтуера след получаване на данните от везната:

 • При червен сигнал превозното средство трябва да изчака отчитането на килограмите от везната
 • При зелен сигнал може да напусне везната.

     ⇒ За удобство от счетоводна гледна точка в WEB базирания модул има възможност да се направи справка за постъпилите товари и престоя на превозните средства на територията на базата.

»»» Независимо от вида на автомобила, всички данни остават съхранени,  в това число и снимковият материал.

ЗАБЕЛЕЖКА: При заявен интерес, след оглед на място и специфициране изискванията на Възложителя според особеностите и вида на обекта, се изготвя конкретна оферта за изграждане, внедряване и поддръжка (с необходимото оборудване, компоненти, прилежащ софтуер и експлоатационни такси) за „Автоматизирана система за управление, администриране и отчитане на данни от електронна автомобилна везна чрез камери за разпознаване на номера от регистрационни табели и екран с показания“

Дата: 20.12.2020 г.                                                                            УПРАВИТЕЛ НА КИНГ ТРОНИК ООД:  /П.Я./                                                             

За контакт: гр. Бургас, ул. „Сливница” № 43;
GSM: GSM: 0884 522 338
Е-mail: king_joe_ltd@abv.bg или king.tronic.ltd@gmail.com
Сайт: www.king-tronic.orgВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *