АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА “УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНО ВРЕМЕ“

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА "УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНО ВРЕМЕ“