СПЕЧЕЛЕН ПРИЗ И ДИПЛОМ ЗА МНОГО ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ СИБ 2014

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОТДАВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ПОД НАЕМ 2015г.

 С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕМАНЕ С:

* Абонаментна или ваучер карта;

* Пост терминал;

* SMS

Получихме първо място в класацията на журито и комисията на Съюза на изобретателите в България и Патентно ведомство: "СИБ ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 2014 г."
ИЗЛОЖЕНИЕ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *