Софтуер за „Управление на паркинги и зони чрез разпознаване на регистрационни табели (автомобилни номера) и тарифиране“ регистриран в НАП, съгласно чл.52а, ал.1 за съответствие на СУПТО от Наредба Н-18/2006г

До всички заинтересовани страни

Фактура съгласно СУПТО - от софтуер на Кинг Троник ООД
Фактура, генерирана от софтуера на системата за управление и тарифиране на време за престой съгласно СУПТО

Информираме всички заинтересовани страни, че съгласно публикуваната промяна в наредба Н-18/2006г на НАП за регистрация на софтуери за касови апарати, фискални устройства, електронни фактури и други продукти касаещи контрола упражняван от НАП към търговските дружества, фирма Кинг Троник ООД има вече регистриран софтуер за „Управление на паркинги и зони чрез разпознаване на регистрационни табели (автомобилни номера) и тарифиране“ в НАП под рег. №110 от 17.05.2019г. съгласно чл.52а, ал.1 за съответствие на СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект) от Наредба Н-18/2006г. В последствие софтуера беше надграден с функция за издаване на фактури през касов апарат и бе направена втора регистрация на софтуера с Версия №2 под рег.№944/ 30,04,2020. Различното от версия №1 е, че от софтуера се генерират директно освен фискалните касови бележки и разширен клиентски бон (фактура), с предварително персонализирани номера на фактурите по обектите на клиента и автоматично генериране на данните на клиента от Европейския регистър VIES след въвеждане на Булстат.

Във връзка с издаването на фактури има и вградена база с хронология на издадените фактури – прилагаме регистрацията тук:

Софтуер за „Управление на паркинги и зони чрез разпознаване на регистрационни табели (автомобилни номера) и тарифиране“ с регистрация в НАП, съгласно чл.52а, ал.1 за съответствие на СУПТО от Наредба Н-18/2006г Регистрация в НАП, съгласно чл.52а, ал.1 за съответствие на СУПТО от Наредба Н-18/2006г на Софтуер за „Управление на паркинги и зони чрез разпознаване на регистрационни табели (автомобилни номера) и тарифиране“

⇒ Този софтуер е специална разработка на Кинг Троник ООД като производител и е създаден като ново гъвкаво решение за управление и тарифиране на „Автоматизирана система за управление на паркинг зони и пропускателни  пунктове с камери за разпознаване на автомобилни номера и тарифиране при платено паркиране, която също е разработена от екипа на Кинг Троник ООД.

За да разберете малко повече относно функционалността на системата и софтуера, моля посетете страницата с описанието на АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА С РЕГИСТРИРАН СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ТАРИФИРАНЕ ПРИ ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ СЪГЛАСНО СУПТО С КАМЕРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА ЗА ПАРКИНГ ЗОНИ И ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ или се свържете с нас на посочените координати:

За контакт: гр. Бургас, ул. „Сливница” № 43;
GSM: 0884 522 338 
Е-mail: king_joe_ltd@abv.bg или king.tronic.ltd@gmail.com
Сайт: www.king-tronic.org

Дата: 30.04.2020 г.                                                      УПРАВИТЕЛ НА КИНГ ТРОНИК ООД:  /П.Я./