СИСТЕМИ ЗА RENT-A-BIKE

Изградени велостанции 2013+2014+2015+2016+2017
СИСТЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ПОД НАЕМ

     От 2009 г. до 2014 г. Кинг Троник ООД разработва и усъвършенства нов продукт за българския пазар: „Система за отдаване на велосипеди под наем и вело GPS“, която намира приложение в областта на обществените услуги.     В изграждането на системата се включиха и ентусиазирани български производители на детайлите за изграждането на системата , което доведе до цялостно българско решение съобразено с местната специфика. Системата е не само разбираема и лесна за използване от българските граждани, а и създаването и разпространението на българския модел за такъв тип станции, ще подпомогне и стимулира българските производители.

2013 ВЕЛОСТАНЦИИ

През 2013 година в гр.Бургас беше внедрена първата в България механична система за отдаване на велосипеди под наем с GPS позициониране на велосипедите, като велосипедите се отключваха ръчно, от касиери.

2014 ВЕЛОСТАНЦИИПрез 2014 година системата бе подобрена с модул за автоматизирано отдаване на велосипеди чрез безконтактни абонаментни и ваучер карти, като GPS позиционирането  на велосипедите е запазено и подобрено. Всички велосипеди и конзоли за паркиране бяха снабдени със електрически заключващи механизми управлявани от Велоколонка.

2015 ВЕЛОСИСТЕМА  Новата комплексна автоматизирана система за отдаване на велосипеди под наем – визия 2015, е интелигентна система с модерен дизайн, която включва в себе си изключително разнообразни по предназначение модули и функционалности. Системата е съвкупност от модули за управление и сигурност. Отдаването на велосипеди като процес с ангажирано време от страна на потребителя е сведено до минимум.

 Уникалността на „Комплексна система за отдаване на велосипеди под наем” – визия 2015, е оценена на първо място в класацията на журито и комисията на Съюза на изобретателите в България и Патентно ведомство: „СИБ ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 2014 г.“ по време на петото национално изложение на Съюза на изобретателите в България, което се състоя между 06.11.2014 и 08.11.2014 г. в гр. София – НДК.

За да запази идеята за НОУ-ХАУ фирма Кинг Троник ООД патентова новото изделие и е притежател на Свидетелство за регистрация на полезен модел №2092/ 03.08.2015г. под запазената марка: „СИСТЕМА ЗА ОТДАВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ПОД НАЕМ“®, което е публикувано в бюлетин №07/31.07,2015г. на ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Република България.