Софтуер за „Управление на паркинги и зони чрез разпознаване на регистрационни табели (автомобилни номера) и тарифиране“ с рег. №110 от 17.05.2019 в НАП, съгласно чл.52а, ал.1 за съответствие на СУПТО от Наредба Н-18/2006г

До всички заинтересовани страни

      Информираме всички заинтересовани страни, че съгласно публикуваната промяна в наредба Н-18/2006г на НАП за регистрация на софтуери за касови апарати, фискални устройства, електронни фактури и други продукти касаещи контрола упражняван от НАП към търговските дружества, фирма Кинг Троник ООД има вече регистриран софтуер за „Управление на паркинги и зони чрез разпознаване на регистрационни табели (автомобилни номера) и тарифиране“ в НАП под рег. №110 от 17.05.2019г. съгласно чл.52а, ал.1 за съответствие на СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект) от Наредба Н-18/2006г – прилагаме регистрацията тук:

⇒ Този софтуер е специална разработка на Кинг Троник ООД като производител и е създаден като ново гъвкаво решение за управление и тарифиране на „Автоматизирана система за управление на паркинг зони и пропускателни  пунктове с камери за разпознаване на автомобилни номера и тарифиране при платено паркиране, която също е разработена от екипа на Кинг Троник ООД.

За да разберете малко повече относно функционалността на системата и софтуера, моля посетете страницата с описанието на АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРКИНГ ЗОНИ И ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ С КАМЕРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА И ТАРИФИРАНЕ ПРИ ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ С РЕГИСТРИРАН СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ТАРИФИРАНЕ СЪГЛАСНО СУПТО или се свържете с нас на посочените координати:

За контакт: гр. Бургас, ул. „Сливница” № 43;
GSM: 0884 522 338; 0885 338 743; 0885 338 468; 
Е-mail: king_joe_ltd@abv.bg или king.tronic.ltd@gmail.com
Сайт: www.king-tronic.org

Дата: 28.06.2019 г.                                         УПРАВИТЕЛ НА КИНГ ТРОНИК ООД:  /П.Я./