Свидетелство за регистрация на полезен модел „АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОТДАВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ПОД НАЕМ”

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

           С настоящето уведомявам всички заинтересовани страни, относно „Изграждането на системи за отдаване на велосипеди под наем“, че фирма „Кинг Троник” ООД гр. Бургас е притежател на Свидетелство за регистрация на полезен модел №2092/ 03.08.2015г. под запазената марка: „СИСТЕМА ЗА ОТДАВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ПОД НАЕМ“®  и е публикувано в бюлетин №07/31.07,2015г. на ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Република България.

           С вписване на заявителски №2890 – 05,11,2014 г., Полезният модел е поставен под правна закрила.

С тази регистрация ние сме получили изключителното право на разпореждане с Полезният модел, да произвеждаме продукта, да търгуваме с него, включително и учредяване на лицензии на трети лица. Всеки друг който извършва действия свързани с предмета на полезния модел, извършва нарушение на правата на притежателя.

05,08,2015г.                        Управител: Величко Янков                        гр.Бургас

Свидетелство за регистрация на полезен модел №2092/ 03,08,2015г. , издадено от Патентно ведомство
Изградени ВЕЛОСИСТЕМИ от 2013г. до 2017г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.